Om oss

Att vara kakelsättare är ett hantverk och ett stycke konst. Det skall vara proffsigt och samtidigt stilfullt. Oavsett om ni som kund är en huvudentreprenör för ett storbygge eller en privatperson som vill renovera ett badrum så är vi lika angelägna om att ge samma service och personliga bemötande.

Vi genomför i stort sätt alla former av Kakel och klinkers projekt och uppdrag. Våra beställare är både byggherrar för stora entreprenader till privatpersoner som vill renovera eller bygga nytt i det egna hemmet.

Vi är Trestad Kakel och Klinkers!

MILJÖPOLICY

Trestads Kakel och klinkers Miljöpolicy

Trestads Kakel och Klinkers ska genom aktivt miljöarbete verka för att förebygga och minimera föroreningar som på ett negativt sätt påverkar miljön och människors hälsa.

Detta ska vi uppnå genom att:

– Minimera våra betydande miljöaspekter
– Ta hänsyn till de fastställda regionala och lokala miljömålen
– Alltid arbeta med ständiga miljöförbättringar
– Följa tillämplig lagstiftning, föreskrifter och andra miljökrav
– Skapa förutsättningar för miljöriktigt genomförande av våra uppdrag
– Samverka med Golvbranchens Riksorganisation och Byggkeramikrådet om normer och metoder för att minska miljöbelastningen

Detta ska vi uppnå genom att:

– Ställa miljökrav på våra leverantörer
– Utbilda vår personal i verksamhetsrelaterad miljökunskap så att de därigenom stimuleras till aktiva miljöinsatser
– Ha beredskap för miljönödlägen
– Utvärdera miljöpolicyns fortsatta lämplighet vid ledningens genomgångar
– Göra vår miljöpolicy förstådd bland våra medarbetare samt känd hos våra kunder, leverantörer och andra intressenter

SPONSRING OCH ENGAGEMANG

ENGAGEMANG

Vi är partner till:

Golf – Onsjö GK
Fotboll – Trollhättan FK
Bandy – Gripens Bandyklubb