Under våren 2016 har vi börjat anställa personal med kunskap och erfarenhet inom marksten och murbyggnation. Våra arbetsledare har fått ett ökat antal förfrågningar och därför väljer vi att satsa fullt ut inom detta affärsområdet. Målsättningen är att bygga en egen avdelning kring marksten och ta marknadsdelar i området kring älvdalen.