För större arbeten beställer vi pumpbil som har en högre kapacitet.

I de flesta nybyggnationer eller renoveringar så är ofta kravet på jämna golvytor stor. I allt från garage till badrum så måste golven uppfylla de krav som ställs gällande fall. För mindre arbeten har vi tillgång till egen pump för läggning av flytspackel samt EPS. Detta gör det snabbt och enkelt för oss att få till ett godkänt golv för läggning av parkett, klinker eller matta.